Energeticko-disperzná spektroskopia keramiky zirkónia

Energeticko-disperzná spektroskopia

打印
打印

Obrázok 4

EDS spektrá vzoriek mosadze (horné spektrá: nedotknuté / spodné spektrá: degradované).

■Obrázok 5

EDS spektrá vzoriek oxidu zirkoničitého (horné spektrá: pôvodné/spodné spektrá: degradované).

EDS spektroskopia bola ďalšou technikou použitou na charakterizáciu nedotknutých a degradovaných vzoriek.Elementárne mapovanie vzoriek zostalo konzistentné pre keramický stredový stĺp pre nedotknuté aj
degradované vzorky.Namerané bolo len mierne zvýšenie oxidácie vzorky.EDS spektrá mosadze na druhej strane (obr. 5) ukazujú drastickú zmenu percenta kyslíka vo vzorke v dôsledku tvorby oxidových vrstiev.To naznačuje degradáciu vzorky mosadze, ktorá bola udržiavaná pri 600 °C.